Pembukaan Sidang Penentuan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UNAIR 2017